Lifetune ไลฟทูน คีเลต โครเมียม 100 มก. 90 เม็ด Chelated Chromium 100mg. ควบคุมน้ำหนัก ลดน้ำตาล
Lifetune
(0.0)

Lifetune ไลฟทูน คีเลต โครเมียม 100 มก. 90 เม็ด Chelated Chromium 100mg.

400 ฿ -13% 350 ฿
90 tablets
- +
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
|
วิธีการใช้
|
ส่วนผสม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

*กรุณาเลือกขนาดสินค้าที่ต้องการเพื่อแสดงราคาสินค้าและจำนวนการสั่งซื้อ

ไลฟทูน คีเลต โครเมียม 100 มก. 90 เม็ด 

 • โครเมียมช่วยในการทำงานของอินซูลิน
 • ทำให้ดึงน้ำตาลจากกระแสเลือดมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือด อีกทั้งยังไม่ทำให้น้ำตาลสะสมเป็นไขมันในกล้ามเนื้อ
 • สามารถใช้ในการรักษาน้ำหนัก และเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้ผู้ที่ต้องการเพาะกล้ามได้
 • โครเมียมช่วยในการทำงานของอินซูลินช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือด
 • เหมาะสำหรับคนที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาล ลดอาการมือเท้าชา
 • ผุ้ที่ควบคุมน้ำหนัก ควบคุมน้ำตาล
 • ป่วยเป็นเบาหวาน และผู้ที่ต้องการเพาะกล้าม
 • หมายเลข อย. 11-1-02544-1-0167

Lifetune Chelated Chromium 100mg. 90 tablets

 • Chromium helps insulin function
 • This makes it more efficient to draw sugar from the bloodstream
 • Helps to maintain blood sugar levels It also does not cause sugar to accumulate as fat in the muscles
 • can be used to maintain weight and increase muscle mass for those who want to build muscle
 • Chromium helps insulin function, helping to maintain blood sugar levels
 • Suitable for people who need to control sugar levels.
 • Reduce hand and foot numbness People who control weight
 • control sugar
 • have diabetes
 • and those who want to build muscle